โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรัชยา ชูชมกลิ่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวนีย์ พิทักรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0