โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ปฐมวัย

นางสาวนุสรา ม่านสะอาด
ครู คศ.1

นางสาวปัทมา รุ่งโรจน์เด่นเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0