โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมทางไกลการดำเนินการระบบคัดกรองนักเรียนยากจนปี ๒๕๖๒ (อ่าน 113) 24 มี.ค. 63
ผอ.พบนักเรียน (อ่าน 119) 24 มี.ค. 63
สพป.ชพ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำเย็น (อ่าน 136) 24 มี.ค. 63
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” (อ่าน 366) 25 มิ.ย. 62
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอ (อ่าน 62) 27 พ.ค. 62
"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 749) 22 มิ.ย. 61