โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มฝ่ายบุคคล
แบบขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 33692
แบบฟอร์มพัสดุ
วิธีการดำเนินการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 33689
บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.71 KB 33688