โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำเย็น

(น.ย.)


 

สีประจำโรงเรียน

เขียว-ขาว


ปรัชญา

ททมาโน  ปิโยโหติ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักยิ่ง


คำขวัญ

รักสะอาด  มารยาทงาม   ความรู้ดี  มีวินัย  สนใจสุขภาพ