โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มิ.ย. 62 ถึง 10 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
กิจการนักเรียน
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมนักเรียน
14 มิ.ย. 61 ไหว้ครู ๖๑
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำเย็น กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดขาว ดำ กิจการนักเรียน
08 มิ.ย. 60 ไหว้ครู ๖๐
24 พ.ค. 59 ตักบาตรอาหารแห้ง วันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ชุดไทย บริหารทั่วไป